Un dels principals dubtes que generen les nostres taules i taulells de troncs sencers és la procedència de la fusta, degut, sobretot, a la creixent sensibilització ambiental de la nostra societat. Val a dir que és una pregunta que ens encanta perquè ens permet explicar en primera persona que les nostres taules segueixen un sistema de control ambiental molt rigorós i que permet una gestió dels boscos sostenible.

El sistema de certificació forestal PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification – Programa de reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) és el sistema de certificació forestal més implantat arreu del Planeta. és una entitat no governamental, independent, sense ànim de lucre i àmbit mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos.

L’objectiu de PEFC és assegurar que els boscos del món siguin gestionats de manera responsable, i que la seva multitud de funcions estiguin protegides per a generacions presents i futures. Per a això compta amb la col·laboració de propietaris i empreses del sector forestal, que apostant per la certificació dels seus boscos i indústries, estan assegurant la sostenibilitat del sector.

Escollint PEFC, els compradors poden ajudar a combatre la tal·la il·legal i fomentar les principals funcions que juguen els recursos forestals com:

 • Contribuir al manteniment de nombrosos ecosistemes i la diversitat biològica.
 • Ser el suport econòmic de moltes poblacions rurals i l’origen d’una importantíssima indústria de transformació.
 • Tenir un paper social i cultural reconegut cada vegada en major mesura.

 

Què obliga el segell PEFC a productors i intermediaris?

 

 • Exigeix ​​el compliment de totes les Convencions de l’Organització Internacional del Treball en matèria de gestió forestal des de 2001.
 • Està adaptat a les necessitats específiques dels boscos de petits propietaris, contribuint així a millorar el seu nivell de vida i a promoure el desenvolupament rural.
 • Ofereix processos adequats per a la certificació de grups, oferint, accés a la certificació i al mercat als productes certificats procedents de boscos locals gestionats de manera sostenible.
 • Inclou requisits socials i de seguretat laboral en la certificació de Cadena de Custòdia.
 • Estableix les més altes normes per a la certificació forestal d’acord amb la majoria dels governs mundials, incloent-hi:
 1. El manteniment o millora de la biodiversitat.
 2.  La protecció d’àrees forestals de gran importància ecològica.
 3. La prohibició de la conversió forestal i l’exclusió de la certificació a plantacions establertes a causa d’aquestes conversions.
 4. La prohibició de l’ús de productes químics nocius i d’Organismes Modificats Genèticament, i la minimització de l’ús de pesticides.
 5. La protecció dels drets dels treballadors i el seu benestar, i la promoció de l’ocupació local.
 6. Salvaguarda dels drets bàsics dels treballadors.
 7. Manté el nivell de compromís de les parts implicades amb totes les normes.

 

TAULA TRONC SAMANAEA SAMAN COLOMBIA

 

Manté el nivell de compromís de les parts implicades amb totes les normes

 

 • Separa estrictament l’establiment de normes de la certificació i l’acreditació per assegurar l’absoluta independència i imparcialitat.
 • Requereix que totes les normatives nacionals es desenvolupin independentment i s’obri la participació a totes les parts interessades.
 • Requereix que totes les normes es sotmeten a consulta pública a nivell nacional i internacional i a l’avaluació per una tercera part independent.
 • Exigeix ​​i aplica revisions regulars dels sistemes de certificació nacionals.
 • Basat en els acords intergovernamentals i en els processos reconeguts globalment.

 

Basat en els acords intergovernamentals i en els processos reconeguts globalment

 

 • Basa els seus principis de gestió forestal sostenible en l’ampli consens social expressat en els processos internacionals i intergovernamentals.
 • Segueix les normes ISO acceptades globalment per a certificació i acreditació.